Rebel·lió. La vaga de lloguers de 1931

Rebel·lió. La vaga de lloguers de 1931

Got it!

Rebel·lió. La vaga de lloguers de 1931

Rústica 92 pp

0.000 reviews

Additional info

Catalan (Spain) · 

About this edition

16x22,7 cm, PVP 15€

Plot

Barcelona 1931, l'any que milers de famílies obreres van deixar de pagar el lloguer. Amb motiu de l'Exposició Universal del 1929, Barcelona va rebre l'arribada massiva de mà d'obra. La ciutat va passar a doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Amb el final de l'Exposició, una crisi cruel va deixar els obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers van arribar els desnonaments i la revolta als barris obrers. Barcelona va viure així la primera reivindicació històrica per aconseguir unes condicions dignes en l'habitatge.

See more

Publication date

ISBN / Barcode

  • 978-8-491-56452-2

What readers say

There are no reviews

The content of this page is licensed under a Creative Commons 4.0 Share Alike license, except for comic images that are the property of their respective authors and publishers. We waive the right of attribution. More info.