My Hero Academia #9

My Hero Academia #9

Got it!

My Hero Academia

4.54.52 reviews

Additional info

Catalan (Spain) · 

Plot

Al campament d'estiu, resulta que nosaltres, els de primer curs, patim l’atac dels dolents. Per què ens ataquen? Com han sabut on érem? Em fa mala espina... Però suposo que tot sortirà bé perquè els meus companys són tots molt forts.

View more

Publication date

ISBN / Barcode

  • 978-8-411-12940-4

What readers say

4,5

4.5 2

has rated511/4/2023

has rated410/2/2022

The content of this page is licensed under a Creative Commons 4.0 Share Alike license, except for comic images that are the property of their respective authors and publishers. We waive the right of attribution. More info.