Fiuuu & Graac

Fiuuu & Graac

Got it!

Fiuuu & Graac

Rústica 132 pp

4.54.52 reviews

Additional info

Catalan (Spain) · 

About this edition

Amb solapes - 17 x 24 cm - B/N

Plot

Assassinar el còmic?

El 1930, Joan Miró proclamava furiós que s’havia d'assassinar la Pintura.

Max fa seva la proclama mironiana per aplicar-la a la historieta, procedint a una demolició en tota regla de la bastida visual preceptiva dels còmics: vinyetes i requadres, globus i diàlegs, fons i detalls…

En la seva fúria, Max es carrega fins i tot el tema, servint-nos un slapstick despullat i sense objecte.

Després de Vapor (2012) i Rey Carbón (2018), Max continúa el seu particular viatge cap al nucli atòmic de la Historieta, aquesta vegada petjant l’accelerador a fons.

View more

Authors

Publication date

ISBN / Barcode

  • 978-8-418-80906-4

Gallery


What readers say

4,5

4.5 2

has rated45/15/2022

has rated55/11/2022

The content of this page is licensed under a Creative Commons 4.0 Share Alike license, except for comic images that are the property of their respective authors and publishers. We waive the right of attribution. More info.