Bola de Drac Color: Saga dels Guerrers de l'Espai #3

Bola de Drac Color: Saga dels Guerrers de l'Espai #3

Got it!

Bola de Drac Color: Saga dels Guerrers de l'Espai

4.64.68 reviews

Additional info

Catalan (Spain) · 

Plot

Cinc anys després de la lluita aferrissada amb en Cor Petit, al món hi ha pau, però descubrirem una nova raça arrivada de l´espai exterior.

Als planetes que tenen un nivell d´atac molt alt, hi envien adults. però als que són com la Terra, hi envien bebés. el seu objectiu: invasió total, sense pietat. . . En Son Goku és un d´ells. S´enrecordarà?

View more

Authors

Publication date

ISBN / Barcode

  • 978-8-416-09002-0

This comic is on these lists


What readers say

4,6

4.6 8

has rated51/31/2023

has rated57/16/2020

has rated57/16/2020

has rated57/24/2019

has rated511/7/2017

has rated48/4/2017

has rated312/5/2015

has rated55/25/2015

The content of this page is licensed under a Creative Commons 4.0 Share Alike license, except for comic images that are the property of their respective authors and publishers. We waive the right of attribution. More info.